Graj za darmo

 

Zmiana w sklepie

Kategoria:

Szanowni gracze!

Ci?gle pracujemy nad zrównowa?eniem balansu, aby rozgrywka sprawia?a wam wi?cej rado?ci. I wasza opinia zwrotna pomaga nam w ulepszeniu gry. Obecna sytuacja unaoczni?a, ?e Garota jako niezwykle pot??na bro? zak?óca standardowy przebieg walki. Krótko mówi?c, daje pewne przewagi klasie snajperów w walce na ?redni i krótki dystans.

Bior?c pod uwag? powy?sze i fakt, ?e bro? ta jest ?atwo dost?pna, tymczasowo wycofujemy Garot? ze sklepu, aby dokona? ponownej ewaluacji jej charakterystyk wojskowych. Je?li ju? nabyli?cie ten karabin, pozostanie w ekwipunku i mo?e by? u?ywany do wyga?ni?cia. Garota mo?e wróci? w jednej z przysz?ych aktualizacji, a wi?c zach?camy do?ledzenia aktualno?ci!

 

Powodzenia w grze!


Porozmawiaj na forum

Zobacz więcej

„MSG 500 Custom” już w sklepie
Wszystko na temat tej strzelby i jej uzyskania w grze
15 May 2017 article
Prezentacja broni - WX Metasoma Evo3 A1
Poznaj nowe uzupe?nienie zbrojowni in?yniera!
15 May 2017 article

Pozostawaj z nami