Graj za darmo

 

Nowy tryb PvP: Battle Royale!

Kategoria: Ogólne
?o?nierzu! Niew?tpliwie, jest to najtrudniejsze wyzwanie roku. Nowy tryb gry – Battle Royale – b?dzie ¬wymaga? od ciebie sta?ej gotowo?ci. Tryb gry pojawi si? w najbli?szej aktualizacji i b?dzie dost?pny tylko przez ograniczony czas. 

Mapa

Warface oferuje mnóstwo trybów gry. Niektóre s? bardziej konserwatywne i klasyczne, nadaj?ce si? do scenariusza 5 na 5. Inne z kolei s? bardziej dynamiczne i, mo?liwe, nawet arkadowe. Z Battle Royale chcieli?my stworzy? co? na delikatnym pograniczu tych dwóch kierunków. W ko?cu powsta?a walka w szybkim tempie z odrobin? nieprzewidywalno?ci. Bo przecie? nigdy nie wiesz, jak? bro? uzyskasz, a sama akcja toczy si? na najwi?kszej mapie PvP, któr? kiedykolwiek widziano w grze.

G?ówne cechy trybu

  • Tryb gry na?laduje klasyczny scenariusz: ka?dy za siebie.
  • Dynamiczne zaanga?owanie, które zawsze trzyma ci? w napi?ciu – chwilk? zamarudzisz, a ju? jeste? nara?ony na pewn? ?mier?.
  • Olbrzymia nowa mapa z mnóstwem obszarów do zbadania. Wszystkie rundy b?d? niepodobne do siebie – nigdy nie wiesz, gdzie si? skierujesz, uciekaj?c przed goni?c? ci? zabójcz? stref?.
  • Mnóstwo osi?gni?? do odblokowania!

Osi?gni??ia

Z czerwonym paskiem

Zajmij 1 miejsce w turnieju Battle Royale.

Cz?owiek z ?elaza

Zajmij 2 miejsce w turnieju Battle Royale.

Nieuchwytny ?o?nierz

Zajmij 3 miejsce w turnieju Battle Royale.

Ocala?y

Zajmij 1 miejsce 10 razy w turnieju Battle Royale.

Mistrz przetrwania

Zajmij 1 miejsce 50 razy w turnieju Battle Royale.

Guru przetrwania

Zajmij 1 miejsce 100 razy w turnieju Battle Royale.

Pocz?tkuj?cy zabójca

Zabij 10 wrogów w turnieju Battle Royale.

Do?wiadczony zabójca

Zabij 100 wrogów w turnieju Battle Royale.

Wysadz? ci? w powietrze!

Zabij 10 wrogów przy u?yciu materia?ów wybuchowych w turnieju Battle Royale.

Idealny zabójca

Zabij 1000 wrogów w turnieju Battle Royale.

Nie zbli?aj si?...

Zabij 100 wrogów przy u?yciu broni bia?ej w turnieju Battle Royale.

KIEDY?

Tryb gry pojawi si? w najbli?szej aktualizacji i b?dzie dost?pny tylko przez ograniczony czas. Ch?tnie wys?uchamy, co s?dzicie o tym. Po zebraniu i przeanalizowaniu waszej opinii ulepszymy ten tryb gry i wprowadzimy go ponownie!
 
Nie przegap najwi?kszej bitwy 2017 roku!

Porozmawiaj na Facebook

Porozmawiaj na Discord

Porozmawiaj na forum

Zobacz więcej

Narodowe Święto Niepodłegłości
Niech ta pamiętna data ciągle inspiruje was na dzielną walkę!
10 Nov 2017 general
SVK-AS – teraz w sklepie
Pe?ne dossier samopowtarzalnego karabinu wyborowego najwy?szej klasy
10 Nov 2017 offers

Pozostawaj z nami