Graj za darmo

 

Gry rankingowe – sezon 19

Kategoria: Artykuł

Szanowni gracze!

18 sezon dobieg? ko?ca i zwyci?zcy otrzymali zas?u?one nagrody. Nast?pny sezon zako?czy si? 25 grudnia, a wi?c skorzystaj z szansy na zdobycie tych nagród

Skrzynki losowe:

League 1 League 2 League 3 League 4 League 5

Python "Anubis"

Python "Anubis"

Python "Anubis"

Python "Anubis"

Python "Anubis"

VIPER "Anubis"

VIPER "Anubis"

VIPER "Anubis"

 

VIPER "Anubis"

 

 

 SMG-19 Wisent "Anubis"

 SMG-19 Wisent "Anubis"

 

SMG-19 Wisent "Anubis"

   

Everest "Anubis"

Everest "Anubis"

     

FY-103 "Anubis"

       

Skrzynia losowa ze skórkami

Tym, którzy potrafi? dosta? si? do pierwszej ligi, b?d? przys?ugiwa?y nast?puj?ce nagrody.

  • Skrzynia losowa ze skórkami na bronie Nefrytowy Smok:

  •  Skrzynia losowa ze skórkami pustynnymi na bronie:

Mo?ecie uzyska? specjalne osi?gni?cie, zaczynaj?c od 10 ligi

Nagrody za pozycj? w rankingu

 

*Przypominamy, ?e Mecze Rankingowe dost?pne s? zaczynaj?c od 13 pozycji. Wygrywaj?c ruchy, podnosicie swoj? pozycj? w rankingu, wówczas gry przegrane obni?aj? j?. Wspinanie si? po drabinie rankingu staje si? coraz trudniejsze wraz ze wzrastaniem rangi – od dwóch zwyci?stw na pocz?tku, do czterech itd. Jednocze?nie zwyci?ska passa zapewnia szybszy awans w rankingu. 


Zobacz więcej

Akcja rabunkowa
Zdob?d? bonus, zanim przyst?pisz do gry – szybko i ?atwo
04 Dec 2017 event
SAE Scout już w grze
Wi?cej na temat tego bardzo niezwyk?ego karabinu wyborowego.
04 Dec 2017 armory

Pozostawaj z nami