Graj za darmo

 

Gry rankingowe – sezon 20

Kategoria: Artykuł

Szanowni gracze!

19 sezon dobieg? ko?ca i zwyci?zcy otrzymali zas?u?one nagrody. Nast?pny sezon zako?czy si? 15 stycznia, a wi?c skorzystaj z szansy na zdobycie tych nagród.

Skrzynki losowe:

Liga 1 Liga 2 Liga 3 Liga 4 Liga 5

Otto W77 "Anubis"

Otto W77 "Anubis"

Otto W77 "Anubis"

Otto W77 "Anubis"

Otto W77 "Anubis"

SX-41 "Anubis"

SX-41 "Anubis"

SX-41 "Anubis"

SX-41 "Anubis"

 

 TT-3000 "Anubis"

 TT-3000 "Anubis"

 

TT-3000 "Anubis"

   

B-5000 "Anubis"

B-5000 "Anubis"

     

MS Radek "Anubis"

       

Skrzynia losowa ze skórkami

Tym, którzy potrafi? dosta? si? do pierwszej ligi, b?d? przys?ugiwa?y nast?puj?ce nagrody.

  • Skrzynia losowa ze skórkami na bronie Nefrytowy Smok:

  •  Skrzynia losowa ze skórkami pustynnymi na bronie:

Mo?ecie uzyska? specjalne osi?gni?cie, zaczynaj?c od 10 ligi

Nagrody za pozycj? w rankingu

*Przypominamy, ?e Mecze Rankingowe dost?pne s? zaczynaj?c od 13 pozycji. Wygrywaj?c ruchy, podnosicie swoj? pozycj? w rankingu, wówczas gry przegrane obni?aj? j?. Wspinanie si? po drabinie rankingu staje si? coraz trudniejsze wraz ze wzrastaniem rangi – od dwóch zwyci?stw na pocz?tku, do czterech itd. Jednocze?nie zwyci?ska passa zapewnia szybszy awans w rankingu. 


Zobacz więcej

M917-SR już w sklepie
Zapoznaj si? z ostatnimi zmianami w zbrojowni
26 Dec 2017 armory
Nieograniczony bonus – spróbuj szczęścia
Jeste? o jedno zakr?cenie od bonusu!
26 Dec 2017 article

Pozostawaj z nami