Graj za darmo

 

Gry rankingowe – sezon 21

Kategoria: Artykuł

Szanowni gracze!

20 sezon dobieg? ko?ca i zwyci?zcy otrzymali zas?u?one nagrody. Wyznacza to pocz?tek 21 sezonu, w którym znów mo?ecie powalczy? o nagrody!

Skrzynia losowa ze skórkami

Tym, którzy potrafi? dosta? si? do pierwszej ligi, b?d? przys?ugiwa?y nast?puj?ce nagrody.

  • Skrzynia losowa ze skórkami na bronie Nefrytowy Smok:

  •  Skrzynia losowa ze skórkami pustynnymi na bronie:

Mo?ecie uzyska? specjalne osi?gni?cie, zaczynaj?c od 10 ligi

Nagrody za pozycj? w rankingu

 

*Przypominamy, ?e Mecze Rankingowe dost?pne s? zaczynaj?c od 13 pozycji. Wygrywaj?c ruchy, podnosicie swoj? pozycj? w rankingu, wówczas gry przegrane obni?aj? j?. Wspinanie si? po drabinie rankingu staje si? coraz trudniejsze wraz ze wzrastaniem rangi – od dwóch zwyci?stw na pocz?tku, do czterech itd. Jednocze?nie zwyci?ska passa zapewnia szybszy awans w rankingu. 


Zobacz więcej

“Absolute Power”: ulepszone tworzenie broni
Wi?cej zasobów wy?szego poziomu
15 Jan 2018 event
Kupujcie Kredyty w prezencie
Doskona?y prezent dla znajomych i cz?onków klanu
15 Jan 2018 article

Pozostawaj z nami