Graj za darmo

 

“Absolute Power”: ulepszone tworzenie broni

Kategoria:

?o?nierze!

Bior?c pod uwag? wasz? oponi? na temat tworzenia AK Alpha w globalnej operacji „Absolute Power”, postanowili?my wprowadzi? pewne ulepszenia maj?ce poprawi? wasze do?wiadczenie z gry.

Otwieraj?c pojemniki, teraz uzyskacie jeszcze wi?cej zasobów!

  1. Zwi?kszono minimaln? ilo?? zasobów otrzymywanych ze srebrnych, z?otych i platynowych pojemników.

  2. Wszystkie zasoby otrzymywane ze z?otych i platynowych pojemników s? teraz powy?ej 1 poziomu.

Te zmiany ju? s? w grze. W razie konieczno?ci wprowadzimy dodatkowe ulepszenia systemu w nast?pnych tygodniach.

Wi?cej na temat tworzenia broni przeczytacie tutaj. Unikalny AK Alpha mo?e by? wasz!

Zdob?d?cie absolutn? w?adz?!


Porozmawiaj na Facebook 

Porozmawiaj na Forum 

Porozmawiaj na Discord 

Zobacz więcej

Warface Open Cup: XII sezon - finały LAN
Najwi?ksze wydarzenie Warface odb?dzie si? w lutym w Moskwie.
16 Jan 2018 esports
Gry rankingowe – sezon 21
B?d? najlepszy!
16 Jan 2018 article

Pozostawaj z nami