Graj za darmo

 

Nuklearny wojownik: CCR Honey Badger przybywa do sklepu

Kategoria: Cekhauz

?o?nierze!

Ratle w rzeczywistym ?yciu s?yn? z tego, ?e potrafi? przep?dza? lwy i podbiera? im jedzenie. Z Nuklearnym CCR Honey Badger te? b?dziecie mogli odwróci? sytuacj? w obliczu jakiegokolwiek przeciwnika.

Zdob?d?cie t? okrutn? bro? w sklepie do 09.02!

CCR Honey Badger to zrównowa?ona bro? najwy?szego poziomu, szczególnie skuteczna w walce na krótki dystans. Doskona?y zarówno w defensywnym, jak i te? ofensywnym stylu gry, Honey Badger ma porz?dn? si?? ognia, wysok? szybkostrzelno??, wspania?y zasi?g i szybkie prze?adowanie. Wszystko to nie raz pomo?e wyj?? ca?o z krytycznej sytuacji. Mnóstwo kompatybilnych dodatków, zw?aszcza lunet, umo?liwia zneutralizowanie celu prawie na ka?dej odleg?o?ci w ka?dych okoliczno?ciach.

Sprzeciwiaj si? i gry?!


Porozmawiaj na Facebook 

Porozmawiaj na Forum

Porozmawiaj na Discord 

Zobacz więcej

Aktualizacja systemu sprezentowania Kredytów
Tymczasowo dezaktywowano
05 Feb 2018 article
Wkrótce w grze ranga 90 – samuraj
Godno?? bushido
05 Feb 2018 article

Pozostawaj z nami