Graj za darmo

 

Aktualizacja systemu sprezentowania Kredytów

Kategoria: Artykuł
 
Szanowni gracze,
 
Niektóre konta Warface na Steam pad?y ofiar? oszuka?czych dzia?a?, w tym przekazywania Kredytów ze skradzionych kart bankowych.
 
W trosce o wasze bezpiecze?stwo tymczasowo wy??czyli?my us?ug? przekazywania Kredytów na inne konto. Poza tym odliczyli?my Kredyty z niektórych kont, które ucierpia?y na skutek mechanizmów oszuka?czych, aby Steam nie podejmowa? dalszego dochodzenia lub czynno?ci prawnych.
 
Przypominamy ka?demu, ?e bezpiecze?stwo jest zawsze najwa?niejsze. Prosimy o odwiedzenie, aby upewni? si?, ?e wasze konta s? bezpieczne.
 
Z powa?aniem,
Zespó? Warface.

 

Zobacz więcej

Skórki OpenCup już w sklepie
Zbli? si? do mistrzów!
06 Feb 2018 armory

Pozostawaj z nami