Graj za darmo

 

Walentynki w Warface

Kategoria: Wydarzenia

?o?nierze!

Jest oczywiste, ?e Walentynki jako ?wi?to zakochanych najlepiej si? obchodzi z zaufan? kochank?, czyli broni?, która towarzyszy wam w licznych walkach od piasków Egiptu do radioaktywnej Prypeci?

We?cie udzia? w naszym szkar?atnym evencie od dzi? do 21 lutego 20:59 UTC (21:59 CET). Masakrujcie przeciwników i zdobywajcie ?upy wojenne op?acone ogniem i krwi?. Im wi?cej misji wykonacie, tym wi?cej nagród do zdobycia!

Zadania eventu

Misja PvE “Szkar?atny karnawa?”

Wyniszczaj przeciwnika w misjach PvE (z wyj?tkiem misji na ?atwym poziomie) lub w operacjach specjalnych i zgarniaj nagrody!

1. Zabij 500 przeciwników

 

Do?adowanie VIP na 1 dzie? + 5 monet o?ywiania

 

2. Zabij 1500 przeciwników

 

Do?adowanie VIP na 5 dni + 15 monet o?ywiania

 

3. Zabij 3000 przeciwników

 

Do?adowanie VIP na 9 dni + 25 monet o?ywiania + 75 punktów bojowych

 

Misja PvP “Strza?a Kupidyna”

Wyniszczaj przeciwnika w “Szybkiej grze” PvP i meczach rankingowych (z wyj?tkiem trybów “Ka?dy na ka?dego”, “Polowanie” “Battle Royale”). Zawsze strzelaj, by zabija?!

1. Zabij 150 przeciwników

 

Do?adowanie VIP na 1 dzie? + 5 min kierunkowych

 

2. Zabij 450 przeciwników

 

Do?adowanie VIP na 5 dni + 15 min kierunkowych

 

3. Zabij 1000 przeciwników

 

Do?adowanie VIP na 9 dni + 25 min kierunkowych + 75 punktów bojowych

 

Uwaga

  • Post?p zalicza si? jedynie, gdy prawid?owo rozegrasz mecz zako?czony wygran? lub pora?k?. Post?p nie zostanie zaliczony, je?li opu?cisz mecz, oraz w przypadku awarii gry.

  • Misje mo?na wykonywa? oddzielnie. Po zako?czeniu wydarzenia mo?esz otrzyma? nagrody tak dla cz??ci PVP, jak te? PVE.

  • Nagrody si? sumuj?, a wi?c za wykonanie wszystkich zada? mo?esz otrzyma? 150 punktów bojowych, do?adowanie VIP na 30 dni, 40 monet o?ywiania i 40 min kierunkowych.

  • Wszystkie nagrody z wyj?tkiem punktów bojowych b?d? dodawane do sekcji “Moje przedmioty” na stronie gry w ci?gu 24 godzin po wykonaniu zadania. Punkty bojowe pojawi? si? na stronie “Absolute Power”.

  • Je?li nie masz dost?pu do “Absolute Power”, ale zaliczy?e? wszystkie niezb?dne zadania, punkty bojowe pojawi? si? pod kart? “Przedsprzeda?” na stronie „Moje przedmioty”. Jak tylko uzyskasz dost?p do „Absolute Power”, zostan? przeniesione automatycznie.

  • Mo?esz ?ledzi? swój post?p w wydarzeniu na specjalnej stronie.

Post?p w evencie

Cel, pal, prze?aduj!


Zobacz więcej

Gry rankingowe – sezon 22
B?d? najlepszy!
12 Feb 2018 article
Restart Serwera - 14.02.2018
Serwer EU oraz NA, 14.02.2018 w godzinach 08:00 - 09:00 UTC (09:00 - 10:00 CET) będą niedostępne
12 Feb 2018 article

Pozostawaj z nami