Graj za darmo

 

Gry rankingowe – sezon 22

Kategoria: Artykuł

Szanowni gracze!
 
Po przeanalizowaniu poprzedniego sezonu gier rankingowych doszli?my do wniosku, ?e trzytygodniowe sesje s? bardziej napi?te i w wi?kszym stopniu zmuszaj? do rywalizacji. Dlatego zaktualizowali?my gry rankingowe: zaczynaj?c od 14 lutego sezony gier rankingowych b?d? trwa?y trzy tygodnie.
 
Zach?camy do walki o nagrody!

Skrzynia losowa ze skórkami

Tym, którzy potrafi? dosta? si? do pierwszej ligi, b?d? przys?ugiwa?y nast?puj?ce nagrody.

  • Skrzynia losowa ze skórkami na bronie Nefrytowy Smok:

  •  Skrzynia losowa ze skórkami pustynnymi na bronie:

Mo?ecie uzyska? specjalne osi?gni?cie, zaczynaj?c od 10 ligi

Nagrody za pozycj? w rankingu

 

*Przypominamy, ?e Mecze Rankingowe dost?pne s? zaczynaj?c od 13 pozycji. Wygrywaj?c ruchy, podnosicie swoj? pozycj? w rankingu, wówczas gry przegrane obni?aj? j?. Wspinanie si? po drabinie rankingu staje si? coraz trudniejsze wraz ze wzrastaniem rangi – od dwóch zwyci?stw na pocz?tku, do czterech itd. Jednocze?nie zwyci?ska passa zapewnia szybszy awans w rankingu. 


Zobacz więcej

Boost Walentynkowy
Poczuj nasz? mi?o??
13 Feb 2018 article
Walentynki w Warface
Czas wysy?a? kulentynki – do 21.02
13 Feb 2018 event

Pozostawaj z nami