Graj za darmo

 

Wkrótce w grze: ulepszenia celowników

Kategoria:

?o?nierze!

W najbli?szej aktualizacji zostanie ulepszony szereg celowników, aby te dodatki sprawia?y wam jeszcze wi?ksz? przyjemno?? w grze. Zmiany b?d? obejmowa?y celownik optyczny do pistoletu, podstawow? lunet? do karabinu automatycznego, specjalny celownik refleksyjny i MRS z regulowanym LED. Zmianom ulegn? zwyk?e, z?ote i kamufla?owe wersje celowników.

Ulepszenia b?d? dotyczy?y zasadniczo strony wizualnej – pozycji kamery podczas strzelania, wygl?du samego celownika na ekranie itd. Tym samym pole widzenia zostanie poprawione tak w celowniku, jak te? poza nim, podczas gdy przestarza?e siatki celownicze zostan? zast?pione.

Tylko w przypadku jednego celownika zmieni si? sam mechanizm: celownik optyczny do pistoletu z rzadkiego poziomu zbrojowni b?dzie zapewnia? w trybie celowania przybli?enie 2X zamiast 1.5X.

Celownik optyczny do pistoletu (rzadki poziom w zbrojowni)

Podstawowa luneta do karabinu automatycznego (wyposa?enie standardowe)

MRS z regulowanym LED   (AY 226, SX-41, Richmond 870 RIS)

Specjalny celownik refleksyjny (Fararm LTR6, W&S P8)

Celuj wy?ej. B?d? skupiony.


Porozmawiaj na Facebook 

Porozmawiaj na Discord 

Porozmawiaj na Forum 

Zobacz więcej

„Absolute Power” zmierza ku zakończeniu
Globalna operacja zostanie zako?czona w pocz?tku kwietnia
06 Mar 2018 article
PEG-7 — ograniczona oferta
We? j?, póki mo?esz!
06 Mar 2018 armory

Pozostawaj z nami