Graj za darmo

 

Twm X308 Króluje W Sklepie

Kategoria: Cekhauz

Je?li grasz w PVP, jest bardzo prawdopodobne, ?e najlepszym wyborem do gry snajperem b?dzie TWM X308. ?adna inna bro? nie potrafi?a zyska? tak wielkiego uznania. Zobaczmy dlaczego!

?ród?o inspiracji

TWM X308 si?ga korzeniem do AX 308 - jednego z arcydzie? Accuracy International. Karabin nale?y do serii Arctic Warfare i jest m?odszym bratem karabinu AXMC. Kluczow? ró?nic? jest to, ?e AX 308 opracowano jako l?ejsz?, kompaktow? i uniwersaln? wersj? zasilan? amunicj? 7.62x51 NATO, podczas gdy jego wi?kszy odpowiednik jest przystosowany do nabojów .300 Winchester i innej. Je?li chodzi o strzelectwo wyborowe, obydwa karabiny z tej renomowanej rodziny zapewniaj? niezrównan? celno?? (jak zreszt? sugeruje nazwa producenta). W ka?dym razie obydwa karabiny zosta?y zaprojektowane, aby spe?nia? najsurowsze wymogi ró?nych si? specjalnych na ca?ym ?wiecie.

BRO? W WARFACE

Jak jego wzorzec z prawdziwego ?ycia, TWM X308 to bro? nie do ?artów. Ten karabin wyborowy wydaje si? absolutnym asem pod kilkoma wzgl?dami: najwy?sze obra?enia oraz wspó?czynniki przebicia i zasi?gu, wspania?a szybkostrzelno?? i, w ko?cu, niekwestionowana celno??. Mimo tego, ?e jest to ci??ki karabin wyborowy, nie ma du?ego odrzutu, do którego trzebo by?oby si? przyzwyczaja?. Karabin jest te? wyposa?ony w celownik 4.5x Schmidt & Bender.

TWM X308 dost?pny jest w dwóch wersjach, zwyk?ej i z?otej. Obie wersje mo?na znale?? w losowych skrzynkach za Kredyty.

OSI?GNI?CIA

Doskona?e opanowanie tej broni wynagradzane jest dwoma specjalnymi osi?gni?ciami w postaci belek za 10 000 and 25 000 zabójczych strza?ów odpowiednio. Natomiast za 999 zabójstw z?ot? odmian? otrzymacie unikaln? belk?.


Zobacz więcej

Pozostawaj z nami