Graj za darmo

 

Zmiany limitu rangi

Kategoria:

Drodzy gracze!

Uwa?nie ?ledzimy statystyki graczy i wasz? opini?, aby awans rangowy by? jak najbardziej komfortowy i przyjemny. Zgodnie z ostatnimi badaniami nowi gracze maj? trudno?ci w grze przeciwko do?wiadczonym graczom. Dlatego skorygowano limit rangi dla kana?ów pocz?tkuj?cych i zawodowych graczy.

Zaczynaj?c od 28.03.2018 (godz. 10:00 UTC), dost?p do kana?ów “Zawodowi gracze” b?dzie wymaga? co najmniej 20 rangi.

Wszyscy gracze, którzy nie osi?gn?li 20 rangi, zostan? przeniesieni do “Pocz?tkuj?cych graczy”.

Wa?ne

  • Pami?tajcie, ?e mecze rankingowe s? niedost?pne dla “Pocz?tkuj?cych graczy”.

Do zobaczenia w grze!


Zobacz więcej

Gry rankingowe – sezon 24
B?d? najlepszy!
27 Mar 2018 article
Rewolwer W&S P8 już w sklepie
Pistolet jest dost?pny do 02.04.2018!
27 Mar 2018 armory

Pozostawaj z nami