Graj za darmo

 

Gry rankingowe – sezon 24

Kategoria: Artykuł

Szanowni gracze!

23 sezon dobieg? ko?ca i zwyci?zcy otrzymali zas?u?one nagrody. Nast?pny sezon zako?czy si? 16.04.2018, a wi?c skorzystaj z szansy na zdobycie tych nagród.

Skrzynki losowe:

Liga 1 Liga 2 Liga 3 Liga 4 Liga 5

Skrzynka ?o?nierza

Skrzynka ?o?nierza

Skrzynka ?o?nierza

Skrzynka ?o?nierza

Skrzynka ?o?nierza

Skrzynka porucznika

Skrzynka porucznika

Skrzynka porucznika

Skrzynka porucznika

 

 Skrzynka kapitana

   Skrzynka kapitana

 

  Skrzynka kapitana

   

Skrzynka genera?a

Skrzynka genera?a

     

Skrzynka marsza?ka

       

Skrzynia losowa ze skórkami

Tym, którzy potrafi? dosta? si? do pierwszej ligi, b?d? przys?ugiwa?y nast?puj?ce nagrody.

  • Skrzynia losowa ze skórkami na bronie Nefrytowy Smok:

  •  Skrzynia losowa ze skórkami pustynnymi na bronie:

Mo?ecie uzyska? specjalne osi?gni?cie, zaczynaj?c od 10 ligi

Nagrody za pozycj? w rankingu

*Przypominamy, ?e Mecze Rankingowe dost?pne s? zaczynaj?c od 20 pozycji. Wygrywaj?c ruchy, podnosicie swoj? pozycj? w rankingu, wówczas gry przegrane obni?aj? j?. Wspinanie si? po drabinie rankingu staje si? coraz trudniejsze wraz ze wzrastaniem rangi – od dwóch zwyci?stw na pocz?tku, do czterech itd. Jednocze?nie zwyci?ska passa zapewnia szybszy awans w rankingu. 


Zobacz więcej

Aktualizacja marca już w grze
Nadchodz?ca aktualizacja wprowadzi oczekiwan? przeróbk? mapy „Yard”, nowe bronie i poprawki b??dów.
28 Mar 2018 update
Zmiany limitu rangi
Zmieniono limit rangi dla pocz?tkuj?cych graczy
28 Mar 2018 article

Pozostawaj z nami