Graj za darmo

 

Black Shark EXAR-H – wraca do sklepów

Kategoria: Cekhauz

EXAR-H to modu?owy karabin, jeden z dwóch renomowanych karabinów automatycznych nale??cych do rodziny EXAR. Litera „H” nawi?zuje do wy?szo?ci, je?li chodzi o si?? ogni?, bo dzi?ki pot??nej amunicji 7.62x51mm karabin ten potrafi naprawd? zdominowa? przeciwników.

Jak ka?da bro? serii „Black Shark”, ten karabin zadaje te? o 20% wi?cej obra?e? cyborgom. Wyruszasz na Oberona White? Czy te? rutynowo przechadzasz si? po zaka?onej przez cyborgów okolicy? Bez waha? zabierz ten karabin ze sob?.

Ale przejd?my do suchych faktów. Snajperzy Warface wybieraj? ten karabin dzi?ki wyj?tkowym obra?eniom, które potrafi zada? bez uszczerbku dla precyzji, odrzutu i stabilno?ci strza?ów. Imponuj?ca szybko?? prze?adowania kompensuje ograniczon? pojemno?? magazynku (20 nabojów), wówczas gdy czysto?? strza?ów pozwala trafia? prosto w dziesi?tk?. W ka?dym b?d? razie, potworne 90 punktów obra?e? w g?ow? unicestwi? ka?dego!

Przyjacielska rada: nie rozrzucaj strza?ów z biodra.

Zabójca rekinów  

Zabij 5000 wrogów broni? Black Shark

Zabójca rekinów Exar-H

Zabij 15 000 wrogów broni? Zabójca rekinów Exar-H


Zobacz więcej

Wkrótce w grze: Remington MSR
Zdradzamy szczegó?y na temat nast?pnego karabinu wyborowego w Warface
30 Mar 2018 armory
Operacja „Prima aprilis”
Wyrwij z r?k Oberona najlepsze bronie
30 Mar 2018 article

Pozostawaj z nami