Graj za darmo

 

Napływ kredytów – milion Kredytów do zgarnięcia

Kategoria:

?o?nierzu!
 
Przejd?my do sedna sprawy: do zgarni?cia jest ca?y milion Kredytów, i musisz odebra? nale?ne! Po?piesz si?, bo Kredyty si? ko?cz?!
Krótko mówi?c: ka?dy kupuj?cy kredyty otrzyma a? 25% wi?cej do zakupu Kredytów. Na przyk?ad, kupuj?c 1000 Kredytów, uzyskasz ju? 1250. Jednocze?nie ogólny licznik spadnie o 250 Kredytów.
 
Wyposa? si?!

 

Zobacz więcej

TWM X308 Nuclear napromienia sklep
Radioaktywna legenda b?dzie dost?pna do 23.05
08 May 2018 armory
M917-SR już w sklepie
Zapoznaj si? z ostatnimi zmianami w zbrojowni
08 May 2018 armory

Pozostawaj z nami