Graj za darmo

 

Aktualizacja sklepu: ACR gwiazdą

Kategoria:

?o?nierze!

Nie ma czasu rozmienia? si? na drobne, gdy do akcji wkracza uniwersalny karabin automatyczny ACR. Przydatny do walki na ka?dy dystans i w ka?dych warunkach, ACR z ?atwo?ci? bije konkurencj? na g?ow?. Wspania?a szybkostrzelno?? i celno??, zw?aszcza gdy strzela si? nie z biodra, sprawiaj?, ?e jest doskona?ym narz?dziem dla strzelca, który woli by? szybki, celny i niepowstrzymany. Ponadto, dzi?ki szynie Picatinny karabin mo?na wyposa?y? jak tylko si? zechce za pomoc? mnóstwa modu?ów: od dodatków na luf? do lunet i uchwytów.

Osi?gni?cia

Zaawansowane dzia?ania bojowe

Zabij 10 000 wrogów z broni ACR lub jej z?otej wersji.

Najdoskonalsza zaawansowana walka

Zabij 25 000 wrogów karabinem ACR lub jego z?ot? wersj?.

?miertelnie z?oty

Zlikwiduj 999 wrogów z?ot? broni? ACR.

Czas by powsta? w chwale!


Zobacz więcej

Specjalna oferta na zakup od 150 do 1000 Kredytów
Otrzymaj 50% bonus przy zakupie jednego z pakietów Kredytów!
20 Jun 2018 article
K.I.W.I. już otwarta
Globalna operacja rusza!
20 Jun 2018 article

Pozostawaj z nami