Graj za darmo

 

Rusza w grudniu: operacja specjalna "Sunrise"

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Wielu z was polubi?o "Prype?", operacj? specjaln? z nowym podej?ciem do mechanik gry i solidnie opracowan? fabu??. Ustanowi?o to nowe normy jako?ci dla operacji specjalnych w Warface. Nast?pna operacja b?dzie jeszcze wi?ksza i jeszcze bardziej epicka. Witajcie "Sunrise: niespotykani dot?d wrogowie, nieprzewidywane zwroty akcji, zupe?nie nowe mechaniki gry, stylowe miejsce rozgrywki z w?asn? legend?.


Mroczna intryga

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od agenta pod przykryciem z pseudonimem "Noda", Blackwood na jednej z wysp na Pacyfiku odpala nieznane obiekty w kosmos.

Zaniepokojona Unia Europejska wysy?a swoj? flot? do obl??enia wyspy, ale tarcza energetyczna wokó? wyspy sprawia, ?e jest nieprzyst?pna.

Zadaniem oddzia?u Warface jest wyl?dowanie na wyspie, infiltracja bazy Blackwood i dezaktywacja tarczy energetycznej, aby umo?liwi? dalsz? ofensyw? si? Unii Europejskiej.


Komiks "Sunrise"

Obejrzyj animowany komiks, aby dowiedzie? si? wi?cej na temat "Sunrise"


Nowe do?wiadczenia w grze

"Sunrise" dostarcza zupe?nie nowych wra?e? dzi?ki unikalnym cechom rozgrywki, specjalnych akcji od pierwszej osoby i scen fabularnych. B?dzie to niez?a zabawa!

  • Tryb ukrycia. Niektóre punkty operacji specjalnej wymagaj? dyskretnego dzia?ania i stosowania niekonwencjonalnych taktyk. U?ywajcie t?umików, ukrywajcie si? w cieniu, dzia?ajcie jako dru?yna i nie róbcie ha?asu! Inaczej wasz szanse na przetrwanie drastycznie spadaj?, bo liczba wrogów b?dzie przyt?aczaj?ca.
  • Tarcza energetyczna. W pewnych chwilach "Sunrise" b?dziecie mogli korzysta? ze specjalnej tarczy energetycznej, która chroni przed pociskami wroga. B?dzie potrzebna do post?powania do przodu na otwartej przestrzeni pod nawa?? ogniow? przeciwnika.
  • Truj?cy gaz. Przeciwnik ma w swoim arsenale bro? chemiczn? i nie waha si? jej u?y?. Powietrze jest truj?ce!
  • Cutscenki. Inn? cech? wyró?niaj?c? "Sinrise" s? tzw. cutscenki i specjalne akcje od pierwszej osoby, które jeszcze bardziej zanurzaj? gracza w klimacie operacji.

Niespotykani dot?d wrogowie

?o?nierze Warface zmierz? si? z niewiarygodnie gro?nym przeciwnikiem, którego mo?na obali? tylko dobrze skoordynowan? prac? dru?ynow?.

  • SED-2. Tych cybernetycznych ?o?nierzy Blackwood przerobiono i teraz stali si? jeszcze bardziej zabójczy
  • Podpalacz. Specjalna ci??ko opancerzona wersja SED-2 wyposa?ona w miotacz ognia. Wróg mo?e podpali? obszar wokó? siebie, przecinaj?c wam drog? do odwrotu. Post?pujcie ostro?nie!

Nowe osi?gni?cia

Najbardziej zaci?ci z was b?d? mogli zdoby? 20 nowych osi?gni??, w tym jedno tajne. Aby zdoby? je wszystkie, trzeba zademonstrowa? nie tylko wysokie umiej?tno?ci osobisty, lecz te? wykaza? si? doskona?? wspó?prac? dru?ynow?.

M?ody samuraj
Uko?cz specjaln? operacj? "Sunrise" na ?atwym poziomie.             

Reiki
Odnów 5000 PZ sojusznikom w "Sunrise".

Do?wiadczony samuraj
Uko?cz specjaln? operacj? "Sunrise" na normalnym poziomie.

Kabuto
Odnów 5000 PZ sojusznikom w "Sunrise".

Szlachetny samuraj
Uko?cz specjaln? operacj? "Sunrise" na trudnym poziomie.

Demon stalowy
Zlikwiduj 20 wrogów [SED-2] granatnikiem w "Sunrise"

Z?oty shogun
Zlikwiduj 5000 wrogów z?ot? broni? w "Sunrise".             

Demon ognia
Zlikwiduj podpalacza z miotaczem ognia w "Sunrise"

Korona imperatora
Zlikwiduj 5000 wrogów broni? koronow? w "Sunrise".             

Tajne osi?gni?cie
Nieznane warunki.

Bushido
Zlikwiduj 5000 wrogów katan? w "Sunrise".        

Nie?miertelny ronin
Uko?cz "Sunrise" na trudnym poziomie nie umieraj?c.

Strzelec ronin
Zlikwiduj 5000 wrogów w "Sunrise" jako strzelec.

In?ynier ronin
Zlikwiduj 5000 wrogów w "Sunrise" jako in?ynier.

Snajper ronin
Zlikwiduj 5000 wrogów w "Sunrise" jako snajper.

Medyk ronin
Zlikwiduj 5000 wrogów w "Sunrise" jako medyk.

Ciche kroki
Uko?cz etapy trybu ukrycia w "Sunrise" na normalnym poziomie, nie aktywuj?c alarmu.

Niewykrywalny ninja
Uko?cz etapy trybu ukrycia w "Sunrise" na trudnym poziomie, nie aktywuj?c alarmu.

Legendarny Ronin
Odblokuj wszystkie osi?gni?cia "Ronin"


Seria broni “Yakuza”

Mo?esz zdoby? bronie i skórki z serii "Yakuza" za uko?czenie operacji specjalnej "Sunrise". Seria zawiera po jednej broni na ka?da klas?, bro? dodatkow? i bro? bia?? z odpowiednimi skórkami.

Nagrody "Sunrise"

Trudno?? Gwarantowana Z pewn? szans?
?atwa “Yakuza” (6 godz.).  Skórka do Katana “Yakuza” (bezterminowa) i Katana (1 dzie?).
Normalna S&W M&P R8 “Yakuza” (1 dzie?). Skórka do S&W M&P R8 “Yakuza” (bezterminowa) i S&W M&P R8 (1 dzie?).
Trudna RPD Custom “Yakuza”, Fabarm XLR5 Prestige “Yakuza”, ACR CQB “Yakuza”, M14 Crazy Horse “Yakuza” (2 dni).

Skórka “Yakuza” do broni g?ównej (RPD Custom, Fabarm XLR5 Prestige, ACR CQB, M14 Crazy Horse) i odpowiednia bro? (1 dzie?).


Chwa?a "Sunrise"!


Zobacz więcej

SZYBKI AWANS DO 30 RANGI [FAZA TESTOWA]
Przedstawiamy now? us?ug?, która wrzuci twoj? posta? wprost w ?rodek imprezy!
28 Nov 2018 article
Aktualizacja listopadowa już jest w grze
Na serwerach gry pojawi?a si? ju? aktualizacja listopadowa: tryb obserwatora z perspektywy pierwszej osoby, ulepszenia broni i du?o innych nowo?ci!
28 Nov 2018 article

Pozostawaj z nami