Graj za darmo

 

SZYBKI AWANS DO 30 RANGI [FAZA TESTOWA]

Kategoria: Artykuł

?o?nierzu!

Jeste? w drodze do szczytów? Albo na razie jeste? nowicjuszem i chcesz jak najszybciej wtopi? si? w ?rodowisko gry?

Przedstawiamy now? us?ug?, która wrzuci twoj? posta? wprost w ?rodek imprezy!

Po skorzystaniu z us?ugi „Szybki awans” natychmiast otrzymasz 30 rang? i odblokujesz 38 broni, 35 przedmiotów wyposa?enia i 39 dodatków. Otrzymasz te? mega do?adowanie VIP na 14 dni i 50 000 Dolarów Warface.

AWANSUJ TERAZ

Us?uga ta na pewno zaoszcz?dzi Twój czas, ale pami?taj, ?e do sukcesu w grze potrzeba przede wszystkim umiej?tno?ci i do?wiadczenia gracza.

WA?NE SZCZEGÓ?Y

  • Jest to faza testowa us?ugi „Szybki awans”. Ju? zmienili?my j? zgodnie z pocz?tkow? opini? naszych graczy i b?dziemy uwa?nie ?ledzi? reakcj? spo?eczno?ci.
  • Bronie, pancerze i wyposa?enie b?d? tylko odblokowane w Twojej zbrojowni. Aby otrzyma? przedmioty i zacz?? z nich korzysta?, musisz wyda? Dolary Warface. Zalecamy naby? za otrzyman? walut? najpierw przedmioty wy?szego poziomu.
  • Bronie, pancerze i wyposa?enie b?d? odblokowane na trzech poziomach: „Zwyk?e”, „Rzadkie” i „Bardzo rzadkie”. Przedmioty legendarne nie b?d? odblokowane – wymagaj? du?ego wysi?ku osobistego i musicie solidnie si? postara?, by je zdoby?.
  • Do skorzystania z us?ugi trzeba mie? utworzon? posta?.
  • Us?ug? mo?na zastosowa? wobec postaci na ka?dej randze, chocia? je?li aktualnie znajduje si? na 30 randze lub wy?ej, nie dostaniesz ?adnego do?wiadczenia. To samo dotyczy broni ze zbrojowni, które ju? zosta?y odblokowane.
  • Z us?ugi mo?na skorzysta? tylko jeden raz dla postaci (a wi?c, raz na serwer)
  • Aby zmiany wesz?y w ?ycie, nale?y zrestartowa? gr?.

Otrzymaj szybki start!

AWANSUJ TERAZ


Porozmawiaj na Facebook 

Porozmawiaj na Discord 

Porozmawiaj na Forum 

 

Zobacz więcej

Kalendarz Adwentowy Warface
Wpadajcie codziennie na platformę Twitter i Facebook i odbierzcie tematyczne prezenty
28 Nov 2018 article
Rusza w grudniu: operacja specjalna "Sunrise"
Wi?cej niespotykanych dot?d wrogów, nieprzewidywane zwroty fabu?y, zupe?nie nowe mechaniki gry, stylowe miejsce rozgrywki z w?asn? legend?. "Sunrise" czeka!
28 Nov 2018 article

Pozostawaj z nami