Graj za darmo

 

"Syndicate": wydarzenie rusza!

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Spe?ni?o si?! Wydarzenie bojowe "Syndicate" ju? wystartowa?o, oferuj?c mnóstwo wspania?ych nagród, w tym zestaw pot??nego wyposa?enia i unikalne bronie. Do??cz teraz, by zdoby? to spo?ród pierwszych!

KUP DOST?P


O "SYNDICATE"

Nowe globalne wydarzenie ju? ruszy?o! Wykonuj zadania w grze, podno? poziom post?pu osobistego, zdobywaj setki nagród! Tajemnicza organizacja "Syndicate" prawdopodobnie ma doskona?y sprz?t i bronie i ch?tnie podzieli si? nimi z ?o?nierzami Warface. Musicie tylko udowodni? swoj? si??!

Co mo?na otrzyma? jako nagrod??

 • Zestaw wyposa?enia "Syndicate" to najbardziej obiecuj?cy sprz?t w grze! Bonusy zestawu wzrastaj? w zale?no?ci od liczby za?o?onych przedmiotów.
 • Bronie serii "Carbon": jaskrawe bronie w stylowych ?ó?tych skórkach od razu w kilku wersjach dla wszystkich klas!
 • Seria broni "Syndicate": atrakcyjne futurystyczne wzory demonstruj? czyst? pot?g?.
 • Skórki "Carbon" i "Syndicate": dla tych, którzy nie chc? zmienia? ulubionych broni, ale chc? poprawi? wygl?d swojego sprz?tu!
 • Karabin snajperski CDX-MC Kraken: dost?pny w sekcji tworzenia broni.
 • Nowa seria skórek "Kwiat ?mierci".
 • Setki nowoczesnych broni i elementów wyposa?enia, przedmiotów jednorazowych i du?o wi?cej!

Specyfikacje techniczne mo?ecie zobaczy? ju? teraz na stronie promocyjnej wydarzenia. Statystyki broni s? identyczne ich z wersjami oryginalnymi.

??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
PRZYPOMINAMY: PE?NE UKO?CZENIE TYGODNIOWEJ SERII MISJI PRZYNIESIE WAM KARABIN AUTOMATYCZNY SYNDICATE BERETTA ARX160 BEZTERMINOWO!

Jak i poprzednie globalne wydarzenia, "Syndicate" potrwa oko?o 3 miesi?cy: ubaw na d?ugie noce zimowe jest gwarantowany!

Szczegó?y wydarzenia ju? omawiali?my w artyku?ach:


JAK NABY? DOST?P

Dost?p premium to doskona?y wybór — uzyskaj nieograniczony dost?p do wszystkich tre?ci wydarzenia "Syndicate i mnóstwa nagród, w tym:

 • nieograniczony dost?p do misji wydarzenia post?pu osobistego;
 • dodatkowe nagrody za misje w grze;
 • szansa na tworzenie w?asnego CDX-MC Kraken;
 • pe?ny dost?p do Placówki handlowej;
 • najwy?sze punkty bojowe i do?wiadczenie za mecze w grze.
GRACZE, KTÓRZY ZAMÓWILI "SYNDICATE" W PREORDERZE, MOG? ZACZ?? GRA? JU? TERAZ!

S? dwie opcje zakupu dost?pu premium: podstawowy za €4.75 / $4.99 i zaawansowany za €14.25 / $14.99. Dost?p zaawansowany obejmuje te? 25 odblokowanych poziomów post?pu osobistego. Ka?dy z tych poziomów ma w?asn? nagrod? i oznacza to, ?e wystartujecie ju? z nagrodami w ekwipunku od samego pocz?tku! Zaoszcz?dzi to du?o czasu i jest lepsz? opcj? ni? awans za punkty bojowe w wydarzeniu.

KUP DOST?P

DOST?P PRÓBNY

Nie chcecie p?aci? od razu? Spróbujcie za darmo! Wersja próbna "Syndicate" jest dost?pna wszystkim graczom, chocia? z pewnymi ograniczeniami co do tre?ci: dost?pnych misji, nagród, zarobku do?wiadczenia i punktów bojowych. Tworzenie CDX-MC Kraken te? b?dzie wy??czone, chocia? wszyscy gracze z dost?pem próbnym b?d? mogli gromadzi? pojemniki wymagane do tworzenia broni. Zwyk?e pojemniki z nagrodami b?d? dost?pne.

Wa?ne, przeczytaj przed zakupem!

 • Dost?p mo?na kupi? tylko w ramach oddzielnej p?atno?ci. Nie mo?na kupi? dost?pu za Kredyty z salda w grze.
 • Po nabyciu dost?pu i rozpocz?ciu wydarzenia nie mo?na ju? zwróci? p?atno?ci.
 • ?piesz si? do??czy? do "Syndicate": im szybciej zaczniesz, tym wi?cej zgarniesz!

Do zobaczenia na polu bitwy!


Zobacz więcej

ZWIĘKSZONE ZAROBKI W GRZE
Zarabiaj 50% więcej Dolarów Warface, PD i PZ od 14 Października (15:00 utc) do 17 Października (09:00 utc)!
07 Dec 2018 article
Warfacebook
Zarabiajcie 50% więcej dolarów warface, punktów doświadczenia i zbrojowni do 10 grudnia godz. 09:00 GMT!
07 Dec 2018 article

Pozostawaj z nami