Zmień nazwę użytkownika

 

 
 • Nowa klasa, SED, karabin snajperski SV-98, poprawki broni i wyposa?enia, a tak?e inne zmiany.

  14 Oct 2019
  Opis patcha
  1220419
 • Poprawione mecze rankingowe, nowy czat g?osowy, jaskrawy CZ 75 Czechmate Parrot za Korony i wi?cej nowo?ci!

  06 Sep 2018
  Opis patcha
  1217847
 • Nowy nó? motylkowy, karabin automatyczny VHS-2, zmiany w systemie dyscyplinarnym i du?o innych nowo?ci!

  12 Jul 2018
  Opis patcha
  1217573
 • Nadchodz?ca aktualizacja wprowadzi oczekiwan? przeróbk? mapy „Yard”, nowe bronie i poprawki b??dów.

  28 Mar 2018
  Opis patcha
  1216643