Graj za darmo

 

Serwer Warface w Discord

Kategoria:

Szukasz wi?cej wspó?graczy, którzy podzielaj? twoje zami?owanie do Warface? Do??cz do spo?eczno?ci Warface na serwerze Discord!

To jest o wiele wi?cej, ni? nowe centrum spo?eczno?ciowe, w którym mo?esz czatowa? z graczami na ró?ne tematy zwi?zane z Warface. Jest to idealne miejsce do dzielenia si? pogl?dami, a nawet udzielania wskazówek i podpowiedzi dotycz?cych przygody w grze. Niewa?ne, czy jeste? nowicjuszem lub prawdziwym pro – zawsze znajdziesz tu towarzystwo!

Czym jest Discord? To uniwersalny komunikator g?osowy i tekstowy dla graczy. Jest darmowy, bezpieczny i dzia?a zarówno na komputerze, jak te? na telefonie. Stworzyli?my tekstowy i g?osowy kana?y do u?ycia w czasie gry i poza ni?. Je?li szukasz odpowiedzi na swoje pytania lub po prostu chcesz porozmawia? z wspó?graczami, mo?esz to zrobi? na naszym oficjalnym serwerze Discord.

Aby zapewni? pozytywne i przyjazne ?rodowisko, przejrzyj Kodeks zachowania Discord. Przestrzeganie tego regulaminu b?dzie egzekwowane, aby?my wspólnie mogli robi? to co najwa?niejsze – cieszy? si? z gry!

Nie masz Discord? Nie przejmuj si?! Jest ?atwy do pobrania i wysoce kompatybilny. Po prostu wybierz potrzebne urz?dzenie i system i zaczynaj:

PC

Mac

iOS

Android

Linux

Do zobaczenia w Discord!

Zobacz więcej

Operacja Maxwell: aktualizacja misji
Nie przegap aktualno?ci, do??cz do briefingu
17 May 2017 event
Zmiany w grze
Cieszcie si? z powrotu waszych ulubionych map w SZYBKIEJ GRZE PvP i trybie demolki!
17 May 2017 article

Pozostawaj z nami