Graj za darmo

 

"Absolute Power": zwiększone wynagrodzenie i zniżki

Kategoria: Wydarzenia

?o?nierze!

Sylwester tu? za rogiem, a wi?c podwoili?my wynagrodzenie za wykonanie zada? "Absolute Power"! Poza tym, do ko?ca ?wi?t obni?ono koszty ulepszenia Sztabu i rekrutacji nowych ?o?nierzy, podczas gdy Punkty bojowe mo?na teraz kupi? ze zni?k?!

2 razy wi?cej do?wiadczenia za uko?czenie zada?

Wszyscy uczestnicy "Absolute Power" otrzymaj? 100% wi?cej do?wiadczenia osobistego za uko?czenie zada? globalnej operacji, zaczynaj?c od 29 grudnia (09:00 UTC) do 8 stycznia 2018.

Do?wiadczenie osobiste za zadania w grze

Trudno?? Zwyk?e punkty Punkty ze ?wi?tecznym do?adowaniem
?atwy 10 20
Normalny 20 40
Trudny 40 80
Koszmarny 50 100

Do?wiadczenie osobiste za uko?czenie zada? oddzia?u

Uniwersalne 5 10
Zadania klasy 15 30
Elitarne 50 100

 

Rekrutacja ?o?nierzy i ulepszenie Sztabu jest teraz 2 razy ta?sze!

  Koszt podstawowy Nowy koszt
Ulepszenie Sztabu 150 90 (40% zni?ka)
Rekrutacja nowych ?o?nierzy    
Poziom 4 750 375 (50% zni?ka)
Poziom 3 500 250 (50% zni?ka)
Poziom 2 300 150 (50% zni?ka)
Poziom 1 50 25 (50% zni?ka)

 

Zni?ki na Punkty bojowe i zakup dost?pu

Je?li dotychczas nie odblokowa?e? "Absolute Power", teraz jest najlepszy czas, aby odrzuci? wszystkie w?tpliwo?ci! Do 8 stycznia dost?p do "Absolute Power" jest do nabycia z 25% zni?k?. Taka sama zni?ka obejmuje Pakiet na Szybki Start!

Taka sama zni?ka obejmuje te? wszystkie zakupy Punktów bojowych (100, 500 i 2500) w ramach globalnej operacji. Pami?taj, ?e pierwszy zakup Punktów bojowych daje podwójn? kwot? punktów!

ABSOLUTE POWER

Zwi?kszone wynagrodzenie i zni?ki b?d? aktywne do 8 stycznia, godz. 09:00 UTC.


Zobacz więcej

Restart Serwera - 02.01.2018
Serwer EU oraz NA, 02.01.2018 w godzinach 08:00 - 09:00 UTC (09:00 - 10:00 CET) będą niedostępne
29 Dec 2017 article
Powrót legendy
Wspania?e bronie w sklepie do 31.12
29 Dec 2017 event

Pozostawaj z nami