Graj za darmo

 

Wkrótce w grze: przeróbka mapy “Yard”

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Wkrótce w grze pojawi si? odnowiona wersja mapy “Yard” w trybie “Podk?adania bomby”. Od strony wizualnej mapa b?dzie powa?nie ulepszona, ale kluczowe obiekty pozostan? na tych samych miejscach. Oznacza to, ?e przeróbka nie b?dzie kolidowa?a z orientacj? na mapie, do której si? przyzwyczaili?cie.

Zmiany dotycz? przewa?nie tego, jak mapa wygl?da. Dzi?ki zastosowaniu korekcji kolorów od?wie?ona mapa b?dzie mia?a g??bsze kolory.

 

Przypominamy, ?e mapa “Yard” w istocie jest wiosk? w regionie Bliskiego Wschodu z szerokimi wij?cymi si? ulicami i mnóstwem obej??. Du?a liczba dachów i miejsc do zasadzki zapewnia szerokie mo?liwo?ci taktyczne.

Odnowienie mapy nie wp?ywa na cele dru?yny. Obro?cy musz? si? przygotowa? do ataku i powstrzyma? zniszczenie kluczowych pozycji, wykorzeni? dru?yn? przeciwnika i rozbroi? bomb?.

Celem atakuj?cych jest zniszczenie strategicznych punktów przeciwnika poprzez infiltracj? wioski od pó?nocy i pod?o?enie bomby w jednym z tych punktów.

Przynie?cie ca?y swój arsena? do “Yardu”!


Porozmawiaj na Facebook 

Porozmawiaj na Discord 

Porozmawiaj na Forum 

Zobacz więcej

Gry rankingowe – sezon 23
B?d? najlepszy!
01 Mar 2018 article
Zbrojownia: reaktywacja
Drugie przyj?cie LMG Kapow
01 Mar 2018 armory

Pozostawaj z nami