Graj za darmo

 

"Syndicate": postęp osobisty

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

W ramach wydarzenia mo?ecie zdoby? do 100 nagród i zdoby? unikalne przedmioty. Z naszego artyku?u o nowych wydarzeniu bojowym dowiecie si?, jak to zrobi?.

WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE INFORMACJE S? WST?PNE. KO?COWE INFORMACJE UDOST?PNIMY GRACZOM JU? PRZY STARCIE WYDARZENIA.

"Syndicate" przywraca prostszy i bardziej bezpo?redni system post?pu osobistego z wbijaniem poziomów za do?wiadczenie zdobyte w grze. Jako uczestnicy wydarzenia b?dziecie zarabia? punkty do?wiadczenia za wykonywanie misji "Syndicate", otrzymuj?c mnóstwo nagród!

Syndicate


Jak zdoby? do?wiadczenie?

Aby przej?? na kolejny poziom, musicie zarabia? do?wiadczenie. Skala rozwoju ro?nie geometrycznie: do 50 poziomu liczba do?wiadczenia potrzebna do podniesienia poziomu wzrasta, a nast?pnie staje si? statyczna.

Do?wiadczenie mo?na zdoby? na dwa sposoby:

  • za uko?czenie misji w grze;
  • za mecze w grze.

Ka?da uko?czona misja w grze przynosi graczowi do?wiadczenie, podczas gdy zarobek do?wiadczenia zale?y od typu i trudno?ci misji. Im trudniejsza jest misja, tym wi?cej punktów do?wiadczenia otrzymasz.

Za uko?czenie meczów z dowolnym wynikiem mo?na b?dzie te? otrzymywa? punkty do?wiadczenia. System podzia?u do?wiadczenia zostanie og?oszony na pocz?tku wydarzenia, ale zasadniczo pozostanie niezmienny. Zwracamy uwag?, ?e do?adowania PD nie b?d? ju? obejmowa?y zarobków do?wiadczenia w "Syndicate".

W wydarzeniu b?dzie ??cznie 100 poziomów. Za zdobycie ka?dego poziomo przewidziano natychmiastow? nagrod?. Poza punktami do?wiadczenia, poziom mo?na podnosi? te? za punkty bojowe. Awans o jeden poziom b?dzie kosztowa? 75 PB.


Nagrody za poziomy

Jak wspomniano powy?ej, ka?dy poziom przynosi natychmiastowe nagrody, w tym wyposa?enie tymczasowego, unikalne skórki i nawet broni. Na przyk?ad, za osi?gni?cie niektórych poziomów mo?na b?dzie wybra? bro? bezterminow? z zestawu! Poni?ej mo?ecie przejrze? nagrody za poziomy post?pu osobistego:

Nagrody za poziomy
Poziom Nagroda Poziom Nagroda
1 Tasak Syndicate (bezterminowy)
 Granat dymny Syndicate (500 szt.)
51
Saiga Bullpup Elite Crown (1 d.)
 Sanitariusz Dru?yny Arktycznej (1 d.)
2 Elitarna kamizelka koronowa (1 d.)
 Z?oty Desert Eagle (1 d.)
52
SPAS-12 Crown (1 d.)
 Snajper dru?yny arktycznej (1 d.)
3 Elitarne buty koronowe (1 d.)
 MP-433 Grach (1 d.)
53
Mossberg 500 Custom Elite Crown (1 d.)
 In?ynier Dru?yny Arktycznej (1 d.)
4 Elitarne r?kawice koronowe (1 d.)
 ?1911?1 (1d.)
54
Skórka Carbon do RPD Custom
 ?o?nierz Dru?yny Arktycznej (1 d.)
5 Pojemnik Syndicate (+klucz)
MPA 930DMG (1 d.)
55 Pojemnik Syndicate (+klucz)
 Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
6 Elitarny he?m koronowy medyka (1 d.)
 QSZ-92 (1 d.)
56
Mag-7 Crown (1 d.)
 Medyk oddzia?u Aurora (1 d.)
7 Elitarny he?m koronowy snajpera (1 d.)
 Taurus Judge (1 d.)
57
FN SCAR-H Crown (1 d.)
 Strzelec oddzia?u Aurora (1 d.)
8 Elitarny he?m koronowy strzelca (1 d.)
 Glock 18C (1 d.)
58
ACR Crown (1 d.)
 In?ynier oddzia?u Aurora (1 d.)
9 Elitarny he?m koronowy in?yniera (1 d.)
 CZ 75-Auto (1 d.)
59
Skórka Carbon do Orsis T-5000
Snajper oddzia?u Aurora (1 d.)
10 Skórka Syndicate do Taurus Judge
 Taurus Judge (1 d.)
60 Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
11 M40A5 (1 d.)
CZ 75 Czechmate Parrot (1 d.)
61
Type 97 Elite Crown (1 d.)
Strzelec C.S.S. (1 d.)
12
Fabarm P.S.S.10 (1 d.)
 S&W M&P R8 (1 d.)
62
M16A3 Crown (1 d.)
 Snajper C.S.S. (1 d.)
13
MSBS Radon (1 d.)
 „Anubis” COLT Python Elite (1 d.)
63
Granat dymny Syndicate (500 szt.)
In?ynier C.S.S. (1 d.)
14
SR-2 Veresk (1 d.)
 „Anubis” Walther P99 (1 d.)
64
Skórka Carbon do Fabarm PSS10
 Medyk C.S.S. (1 d.)
15
Pojemnik Syndicate (+klucz)
 Wersja zimowa H&K USP (1 d.)
65 Jedna bezterminowa bro? z serii Carbon do wyboru: MSBS Radon/Sidewinder Venom/PP-2000/AWM
16
AT308 (1 d.)
Wersja zimowa Steyr M9-A1 (1 d.)
66
H&K UMP Elite Crown (1 d.)
 Medyk-partyzant (1 d.)
17
Saiga Custom (1 d.)
 FN Five Seven Anti-Cyborg (1 d.)
67
Kriss Super V Elite Crown (1 d.)
Strzelec-partyzant (1 d.)
18
Sai Gry AR-15 (1 d.)
Stechkin APS (1 d.)
68
ACR CQB Crown (1 d.)
In?ynier-partyzant (1 d.)
19
MP5A5 Custom (1 d.)
 SIG Sauer P226 C (1 d.)
69
Skórka Carbon do ACR CQB
Snajper-partyzant (1 d.)
20
Nó? Carbon M48 Bowie
Earth Shaker Glock 18C
70 Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
21
Gepard GM6 lynx (1 d.)
Black Shark Glock 18C (1 d.)
71
MK 14 EBR Elite Crown (1 d.)
Medyk z "Dru?yny paragonu" (1 d.)
22
Saiga Spike (1 d.)
M1911A1 „Nuclear” (1 d.)
72
AS50 Elite Crown (1 d.)
In?ynier z "Dru?yny paragonu" (1 d.)
23
VHS-2 (1 d.)
S&W M&P R8 „Nuclear” (1 d.)
73
AX308 Crown (1 d.)
Snajper z "Dru?yny paragonu" (1 d.) 
24
Uzi Pro (1 d.)
SIG Sauer P226 "Lodo?amacz" (1 d.)
74
Skórka Carbon do Fostech Origin
Strzelec z "Dru?yny paragonu" (1 d.)
25
Pojemnik Syndicate (+klucz)
H&K USP Crown (1 d.)
75 Jedna bezterminowa bro? z serii Carbon do wyboru: MSBS Radon/Sidewinder Venom/PP-2000/AWM
26
He?m wytrawnego medyka (1 d.)
Glock 18C Crown (1 d.)
76
Steyr Scout (1 d.)
Nanokombinezon snajpera (1 d.)
27
He?m wytrawnego snajpera (1 d.)
Beretta M9 Elite Crown (1 d.)
77
Winchester 1887 (1 d.)
Nanokombinezon in?yniera (1 d.)
28
He?m wytrawnego strzelca (1 d.)
Desert Eagle Crown (1 d.)
78
Desert Tech (1 d.)
Nanokombinezon medyka (1 d.)
29
He?m wytrawnego in?yniera (1 d.)
Z?oty CZ 75-Auto (1 d.)
79
Skórka Carbon do Remington MSR
Nanokombinezon strzelca (1 d.)
30
Carbon Rhino 60 DS
 Jagdkommando (1 d.)
80 Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
31
Elitarna kamizelka koronowa (3 d.)
Z?oty SIG Sauer P226 C (1 d.)
81
M16a3 (1 d.)
Nanokombinezon strzelca – wersja dla kobiet (1 d.)
32
Elitarne buty koronowe (3 d.)
Z?oty CZ 75 Czechmate Parrot (1 d.)
82
Remington MSR (1 d.)
Nanokombinezon medyka – wersja dla kobiet (1 d.)
33
Elitarne r?kawice koronowe (3 d.)
Z?oty S&W M&P R8 (1 d.)
83
Fostech Origin (1 d.)
Nanokombinezon in?yniera – wersja dla kobiet (1 d.)
34
Skórka Carbon do CZ 75 Czechmate Parrot
CZ 75 Czechmate Parrot (1 d.)
84
Skórka Carbon do Magpul FMG-9 (1 d.)
Nanokombinezon snajpera – wersja dla kobiet (1 d.)
35
Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
85 Jedna bezterminowa bro? z serii Carbon do wyboru: MSBS Radon/Sidewinder Venom/PP-2000/AWM
36
Mina przeciwpiechotna (25 szt.)
M48 Bowie (1 d.)
86
CZ Scorpion Evo3 A1 (1 d.)
Snajper SAS (1 d.)
37
Granat dymny Syndicate (500 szt.)
Katana (1 d.)
87
Beretta ARX160 (1 d.)
Medyk SAS (1 d.)
38
Monety o?ywiania (10 szt.)
Toporek taktyczny (1 d.)
88
Elitarne r?kawice koronowe (7 d.)
In?ynier SAS (1 d.)
39
Mega Do?adowanie VIP (3 d.)
Nó? Balisong (1 d.)
89
Skórka Carbon do FN FAL DSA-58
Strzelec SAS (1 d.)
40
Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
90 Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
41
M40A5 (1 d.)
Egzoszkielet medyka AOS M2 (1 d.)
91
Elitarne buty koronowe (7 d.)
In?ynier C.O.S. (7 d.)
42    Fabarm PSS10 (1 d.)
Egzoszkielet in?yniera AOS M2 (1 d.)
92
Elitarna kamizelka koronowa (7 d.)
Medyk C.O.S. (7 d.)
43
MSBS Radon (1 d.)
Egzoszkielet snajpera AOS M2 (1 d.)
93
Elitarny he?m koronowy strzelca (7 d.)
Snajper C.O.S. (7 d.)
44
SR-2 Veresk (1 d.)
Egzoszkielet strzelca AOS M2 (1 d.)
94
Nó? Syndicate M48 Bowie
Strzelec C.O.S. (7 d.)
45 Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
95 Pojemnik Syndicate (+klucz)
Granat dymny "Syndicate" (500 szt.)
46
H&K USP Crown (1 d.)
Medyk dru?yny uderzeniowej Alfa (1 d.)
96
Elitarny he?m koronowy in?yniera (7 d.)
Strzelec GROM (7 d.)
47
Glock 18C Crown (1 d.)
Strzelec dru?yny uderzeniowej Alfa (1 d.)
97
Elitarny he?m koronowy medyka (7 d.)
Medyk GROM (7 d.)
48
Beretta M9 Elite Crown (1 d.)
In?ynier dru?yny uderzeniowej Alfa (1 d.)
98
Elitarny he?m koronowy snajpera (7 d.)
In?ynier GROM (7 d.)
49
Desert Eagle Crown (1 d.)
Snajper dru?yny uderzeniowej Alfa (1 d.)
99
Granat dymny Syndicate (500 szt.)
Snajper GROM (7 d.)
50 Jedna bezterminowa bro? z serii Carbon do wyboru: MSBS Radon/Sidewinder Venom/PP-2000/AWM 100 Jedna bezterminowa bro? z serii Carbon do wyboru: RPD Custom/Fabarm P.S.S.10/Magpul FMG-9/ORSIS T-5000

Unikalne przedmioty wydarzenia s? zaznaczone ró?nymi kolorami. Oprócz nich, w?ród nagród znajdzie si? mnóstwo przedmiotów tymczasowych, które pozwol? wypróbowa? niektóre z topowych broni w grze! Z kolei elitarne wyposa?enie koronowe i rzadkie he?my stan? si? dobr? pomoc? w zaliczaniu misji wydarzenia.

Warto?? nagród wzrasta wraz z poziomem. Im wy?szy jest poziom, tym lepsze s? nagrody!


Pre-order

Przypominamy, ?e globalne wydarzenia Syndicate ju? jest dost?pny w pre-orderze. Mo?ecie naby? pe?ny dost?p do wydarzenia za €4.75 / $4.99 lub zdoby? wersj? rozszerzon? za €14.25 / $14.99, która zawiera od razu 25 poziomów post?pu wraz z odpowiednimi nagrodami.

Wersja rozszerzona pozwoli istotnie zaoszcz?dzi? czas i wystartowa? o wiele bli?ej najbardziej cennych nagród. Wybór nale?y do was! Poza tym kupuj?c do ko?ca listopada dowolny z zestawów otrzymacie bonus: 5000 granatów dymnych Syndicate, bezterminow? skórk? "Kwiat ?mierci" do pistoletu CZ 75-Auto i sam pistolet na 14 dni. 

Pre-order

Oczywi?cie, chcieliby?cie wiedzie? wi?cej na temat misji w Syndicate. W?a?nie o tym porozmawiamy w naszym kolejnym artykule. B?d?cie na bie??co!

Szcz??liwy gry!


Zobacz więcej

Strażnicy gry Warface nagrodzeni
Staramy się tworzyć uczciwe i nietoksyczne środowisko dla naszych graczy, aby mogli w pełni cieszyć się grą. 
02 Dec 2018 anticheat
Kalendarz Adwentowy Warface
Wpadajcie codziennie na platformę Twitter i Facebook i odbierzcie tematyczne prezenty
02 Dec 2018 article

Pozostawaj z nami