Graj za darmo

 

Ranga 83, Wojownik Maori – w nowej aktualizacji.

Kategoria:

?o?nierze!

Nast?pna aktualizacja wprowadzi do gry now? najwy?sz? rang? 83: „Wojownik Maori” kapitan heraldów szwadronu ?mierci.

Maori, rdzenni wojownicy z Nowej Zelandii, zawsze s?yn?li z niegi?tego duchu bojowego i absolutnej bezwzgl?dno?ci w walce. Ka?dy prawdziwy Maori nosi tak zwane „moko” – unikalny tatua?, który obrazuje ca?? histori? jego przodków. Pami?? o czynach przodków pomaga im zniszczy? ka?dego, kto stoi przed nimi, i w?a?nie dlatego s? bezkonkurencyjni je?li chodzi o przewodnictwo w walce.

Awansowanie na Wojownika Maori wymaga ?cis?ej dyscypliny i twardych umiej?tno?ci: je?li ju? osi?gn?li?cie Spartanina, b?dziecie potrzebowa? jeszcze 535.000 XP.

Czy jeste?cie gotowi zmierzy? si? z tym wyzwaniem?


Porozmawiaj na forum

Zobacz więcej

Zmiany w grze
Cieszcie si? z powrotu waszych ulubionych map w SZYBKIEJ GRZE PvP i trybie demolki!
16 May 2017 article
„MSG 500 Custom” już w sklepie
Wszystko na temat tej strzelby i jej uzyskania w grze
16 May 2017 article

Pozostawaj z nami