Graj za darmo

 

Zmora Lodołamaczy

Kategoria:

Zimowe wiatry wyj? nad za?nie?onymi polami walki, mro??c nawet najbardziej zahartowanych weteranów do szpiku ko?ci.

Skieruj mro?na w?ciek?o?? wprost na swoich wrogów za pomoc? dwóch broni z serii „Ice Breaker”: R16A4 i Fararm ATF 12!

R16A4 “Ice Breaker”

R16A4 sprawiedliwie poczytuj? za klasycznego egzekutora najwy?szego poziomu: znakomite obra?enia i zasi?g skuteczny to pot??ne po??czenie. Do tego dodajmy niezrównan? precyzj? w trybie celowania, co zreszt? jest charakterystyczne dla ka?dego karabinu szturmowego z wy?szej pó?ki. Razem z tym, pod wzgl?dem celno?ci R16A4 nie?le si? zachowuje równie? przy strzelaniu z biodra. Ten karabin szturmowy ma te? stabiln? szybkostrzelno?? i przyzwoity rozmiar magazynka. W wersji „Ice Breaker” wprawi w os?upienie twojego przeciwnika.

Fararm ATF 12 “Ice Breaker”

A teraz wyj?cie Fararm ATF 12 – taktycznej strzelby typu pump-action, która uwolni ci? od wszelkiego sprzeciwu. Jej niepohamowana si?a ognia po??czona jest z precyzj?, które mo?na dodatkowo wzmocni? za pomoc? dodatków. Poza tym masz strzelb? w klasycznej konfiguracji, je?li chodzi o liczb? naboi, szybkostrzelno?? i zasi?g. Prze?amuj lody, ko?ci i wol? walki za pomoc? Fararm ATF 12 „Ice Breaker”.

Przecie? mróz ci nigdy nie przeszkadza?....


Porozmawiaj na Facebook 

Porozmawiaj na Forum 

Diskutiert in Discord 

Zobacz więcej

Odwet Lodołamaczy
Dwie mro?ne nowo?ci wkraczaj? do akcji
03 Jan 2018 article
Przebudzenie „Earth Shaker”
Trzy bronie wstrz?saj? sklepem
03 Jan 2018 armory

Pozostawaj z nami