Graj za darmo

 

Seria “Earth Shaker” – TWM308 już w sklepie

Kategoria:

Je?li postanowisz gra? w klasie snajpera, od razu przygotuj si?, ?e prawie nie b?dziesz mia? miejsca na b??dy. “Liczy si? ka?da sekunda, ka?dy strza? jest wa?ny” – to jest motto ka?dego snajpera. Wygl?da na to, ?e to zdanie podzielaj? te? producenci ka?dego karabinu. Jak wskazuje sama nazwa, TWM308 jest w kalibrze .308. A wi?c do skasowania celu wystarczy jednego strza?u. W po??czeniu z wybitn? szybkostrzelno?ci? i niewiarygodn? penetracj?, TWM308 staje si? ostatecznym narz?dziem snajpera. Wyposa?cie karabin w celownik z 4.5-razowym zbli?eniem dla maksymalnej precyzji na d?ugim dystansie.  Z kolei t?umik p?omienia nie tylko zredukuje b?ysk powylotowy, ukrywaj?c wystrza?y, lecz te? zredukuje ewentualne obni?enie obra?e?.

Ale przejd?my do suchych faktów:

  • Mo?esz otrzyma? „Earth shaker” TWM308 ze Skrzyni losowej za kredyty do 16 maja.
  • Karabin mo?na u?ywa? w oficjalnych turniejach Warface
  • Zdob?d? ekskluzywne osi?gni?cie za wyeliminowanie 15.000 wrogów za pomoc? „Earth Shaker” TWM308, i pami?taj, ?e to zalicza si? te? do „Dotyku Magmy” – 10.000 zabi? broni? serii „Earth Shaker” ??cznie.
  • Lepiej za?ó? ubranie ?aroodporne – ta bro? jest ?awowo gor?ca.


Porozmawiaj na forum

Zobacz więcej

Prezentacja broni - WX Metasoma Evo3 A1
Poznaj nowe uzupe?nienie zbrojowni in?yniera!
12 May 2017 article
Prezentacja broni - WAI GRAY RG-15
Zapowied? nast?pnej legendarnej broni ze zbrojowni
12 May 2017 article

Pozostawaj z nami