Graj za darmo

 

Nieograniczony bonus – spróbuj szczęścia

Kategoria: Artykuł

Drogi Graczu!

Czy jeste? gotów spróbowa? szcz??cia? Otrzymasz wspania?y bonus do nast?pnej p?atno?ci!

Graj!

JAK TO DZIA?A?

Jest to bardzo proste!

 • Przejd? na stron? gry;
 • Zakr?? ko?em;
 • Wygrywaj bonusy! Twój ca?kowity bonus jest wy?wietlany w polu pod ko?em; dotyczy to nast?pnego zakupu.
 • Dodawaj fundusze i zgarniaj korzy?ci z bonusu.
 • Je?li zechcesz spróbowa? szcz??cia ponownie, mo?esz uzyska? dodatkowe podej?cia w samej grze lub naby? je za 100 Kredytów.
 • Ka?dy gracz ma 1 bezp?atn? prób? Nieograniczonego bonusu dziennie.

JAK DZIA?A GRA?

Po ka?dym zakr?ceniu ko?em wypada jeden sektor (szanse s? jednakowe dla wszystkich sektorów). Je?li twój sektor jest bonusowy, mo?esz zgarn?? ten bonus i zakr?ci? ko?em ponownie. Je?li sektor jest pusty, gra jest sko?czona i dostajesz bonus do nast?pnej p?atno?ci.

S? nast?puj?ce typy sektorów:

Bonus do p?atno?ci

Od?wie? wszystkie sektory

Wszystkie sektory bonusowe podwajaj? warto??

Bezp?atna runda

 

S? dwa typy bonusu: 5% i 10%. Je?li dostaniesz ten sektor wi?cej ni? raz, wszystkie warto?ci sk?adaj? si? na twój bonus ca?kowity wy?wietlany w polu pod ko?em.

Wype?nia wszystkie puste sektory.

Podwaja wszystkie warto?ci sektorów bonusowych i bie??cy bonus gracza. Nie dotyczy sektora „Bezp?atna gra”.

Otrzymujesz bezp?atn? rund? za ka?dym razem, kiedy trafiasz ten sektor. Liczba dost?pnych podej?? jest wy?wietlana pod ko?em.

PRZYK?ADY

1. Zakr?casz ko?em po raz pierwszy i otrzymujesz 5% bonus. Komórka z bonusem pada w pole pod ko?em, i teraz mo?esz zobaczy? w nim: „Bonus: 5%”. Kr?cimy ko?em ponownie i uzyskujemy 10% bonus. Komórka trafia w pole, a na kole s? teraz dwa puste sektory, gdy bonus wynosi 15%.

2. Powiedzmy, ?e masz ju? 15% bonus. Zakr?casz ko?em jeszcze raz i otrzymujesz pusty sektor – gra jest sko?czona. Twój bonus do nast?pnej p?atno?ci wynosi 15%.

 

Oferta jest wa?na 26.12.2017 10:00 UTC (11:00 CET) do 28.12.2017 20:59 UTC (21:59 CET). Wszystkie niewykorzystane bonusy wygasn? wraz z zako?czeniem oferty.

INFORMACJE TECHNICZNE

1. Bonus obejmuje zakupy o wielko?ci do 2000 Kredytów. Je?li zakup przekracza 2000 Kredytów, bonus nadal stosuje si? cz??ci zakupu o wielko?ci 2000 Kredytów. Bonus dotyczy jednorazowego zakupu dokonanego po uzyskaniu bonusu w grze.

2. Nie opuszczaj strony transakcji przed zako?czeniem transakcji i uzyskaniem Kredytów bonusowych. Po uzyskaniu bonusu w mini-grze i pod warunkiem, ?e nie gra?e? wi?cej, otrzymasz Kredyty bonusowe wraz z nast?pnym zakupem Kredytów, póki obowi?zuje oferta specjalna. Je?li przestaniesz gra? w „Nieograniczony bonus” w toku gry, mo?esz wznowi? gr? nast?pnego dnia, lecz nie uzyskasz dodatkowego bezp?atnego podej?cia. Je?li ju? otrzyma?e? bonus i chcesz zagra? ponownie, musisz najpierw u?y? go, kupuj?c Kredyty, w przeciwnym razie pierwszy bonus b?dzie nadpisany.

Twój bonus jest aktywny do nast?pnego zakr?cenia lub do zako?czenia oferty specjalnej.

KOMPATYBILNE PRZEGL?DARKI

 • IE V9+/ Edge
 • Firefox w. 31+
 • Chrome w. 31+
 • Safari w. 8
 • Opera w. 12 +
 • iOS Safari 8.4
 • Android Browser w. 40
 • Chrome dla Android w. 42

Porozmawiaj na Facebook

Porozmawiaj na forum

Porozmawiaj na Discord

Zobacz więcej

Gry rankingowe – sezon 20
B?d? najlepszy!
22 Dec 2017 article
Kashback Kredytów
Oferta limitowana!
22 Dec 2017 article

Pozostawaj z nami